Vörösvári úti gyermekrendelő

Dr. Schuler Zsófia Cikk “Lassabb mert kétnyelvű” és más tévhitek a beszédfejlődéssel kapcsolatban

“Lassabb mert kétnyelvű” és más tévhitek a beszédfejlődéssel kapcsolatban

Sok meghaladott tévhit övezi a beszédfejlődést. Az alábbi cikkben olvashatják az aktuális tudományosan alátámasztott információkat a témával kapcsolatban. 

A kommunikáció összetett terület. Létezik nonverbális (testnyelv, gesztusok, jelek) és verbális (szóbeli vagy írott) formája. A gyermekkori nyelvi fejlődés a gyerekeknél bizonyos stádiumokon bizonyos időben, meghatározott sorrendben halad végig. A többféle kulturális vagy a nyelvi háttér nem befolyásolja a beszédfejlődést, más tényezőknek azonban fontos szerepük lehet. 

A nyelvi fejlődés legfontosabb meghatározó eleme a  környezet reakciója a gyermek jelzéseire. Ez a gyermeket körülvevő szülők-nevelők barátságos válaszkészségét jelenti a gyermek megnyilvánulásaira. A könyvekről és olvasásról szerzett első pozitív élmények például hosszú távon befolyásolhatják az olvasás terén elért későbbi sikereket. 

A nyelvi fejlődésben elvárt stádiumok az életkor tekintetében:

 • 0-4 hó: hangot ad, hangra reagál
 • 2-5 hó: gőgicsél
 • 5-11 hó: gagyog
 • 12 hó: szót-szavakat célirányosan használ
 • 18 hó: 10-25 szavas szókincs
 • 2 év: kétszavas mondat, 50 szavas szókincs
 • 2,5 év: bővített mondat
 • 3 év: folyékonyan beszél

Súlyos nyelvi fejlődési zavarra utaló jelek:

 • nem ad hangot, nem reagál hangra –  bármely életkorban
 • 9 hósan nem gagyog
 • 15 hósan nem mond szót célirányosan
 • 18 hósan nincsenek fix célirányos szavak
 • két évesen nem rak két szót egymás mellé
 • beszéd nem érthető a szülőnek két évesen
 • beszéd nem érthető idegennek három évesen
 • a gyermek nem beszél szívesen, frusztrált a beszéd nehézségétől
 • nem teljesíti az életkornak megfelelő elvárt szinteket

A beszéd késésének oka lehet a hallászavar, izom- és idegrendszeri betegség, pszichiátriai betegség (pl. autizmus spektrum zavar), a család alacsony szociális-gazdasági-edukációs helyzete, az alacsony felnőtt-gyermek arány a családban.

Az alábbiakban sorra veszünk néhány gyakori tévhitet a megkésett beszédfejlődéssel kapcsolatban:

1. “Lassabb mert kétnyelvű” 

Biztosan nem oka a beszédfejlődés késésének a többnyelvű család. Sok kutatás vizsgálta a többnyelvű családban felnövő gyermekeket. Ezek egybehangzóan arra jutottak, hogy a többféle nyelven beszélő szülők nem hátráltatják hanem bizonyos területeken akár segíthetik is a beszéd fejlődését. Az ilyen családokban a gyermekek normális ütemben fejlődnek a beszéd tekintetében. Előfordulhat, hogy a nyelveket keverik akár egy mondaton belül is egy ideig. Ez azonban később magától rendeződik, és semmilyen kárt nem okoz rövid- és hosszú távon sem a nyelvi fejlődésben. A beszédfejlődés stádiumait a kevert nyelvű családban felnövő gyerekek az életkornak megfelelő elvárt szintek szerint  teljesítik.

2. “Fiú és a fiúk később beszélnek mint a lányok” vagy más verzióban “Az apja/nagybátyja se beszélt három éves koráig, mégis felnőtt”

A fiúk és a lányok beszédfejlődése nagyon hasonlóan zajlik három éves kor előtt. Fiú gyermek esetén sajnos éppen, hogy nagyobb a kockázata a nyelvi késés kapcsolt fejlődési eltéréseknek. Az autizmus spektrum betegség megjelenése például gyakoribb fiú gyermekeknél. A beszédkéséssel fejlődő rokonok is valószínűleg profitálhattak volna a korai felismerésből és fejlesztésből, ha lett volna erre lehetőségük. 

3. “Mindent nagyon jól ki tud fejezni, nincs szüksége sok beszédre”

A gyermek fejlődésének természetes és szükségszerű lépése a beszéd, és a beszédkésztetés elindulása egy bizonyos életkorban. Ha jelentős késés van, az komoly problémát jelez, amit időben el kell kezdeni vizsgálni, és az októl függően gyógyítani vagy fejleszteni, elkerülve a tartós károkat. 

4. “Nem sokat beszél, de mindent megért”

Sajnos a szövegértés és a beszéd képessége más terület, ilyen eltérés esetén is vizsgálódni szükséges. 

5. “A bölcsődében/óvodában nem beszél, de otthon igen”

A szelektív mutizmus figyelemfelhívó tünet lehet szorongásra. A szelektív mutizmusban szenvedő gyermekek csak bizonyos ismerős körülmények közt beszélnek, néha családi környezetben is csak néhány családtaggal. Célzott terápiával lehet segíteni, hogy ez ne hátráltassa a gyermek érzelmi- és beszédfejlődését. 

Nagyon fontos tehát megkésett beszédfejlődés esetén minden helyzetben időben lépni és megkezdeni a gyermek vizsgálatát (a hallásvizsgálattal kezdve). Ez segíthet megelőzni a későbbi súlyos, esetleg visszafordíthatatlan állapotok kialakulását. 

Források:

UpToDate Emergent literacy including language development

UpToDate Expressive language delay („late talking”) in young children

Kapcsolódó